Skip to content Skip to footer

Fundusz Europejski

Prace badawczo-rozwojowe

Bezprzewodowe urządzenie odczytowe wraz z systemem informatycznym realizujące zdalny odczyt pomiarów energii i dostarczające funkcjonalności Smart Meter, dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznej

Cele projektu
  • Realizacja prac badawczych

  • Rozwój działalności B+R

  • Rozszerzenie oferty o nowy produkt oraz system informatyczny

Planowane efekty
  • Wzrost innowacyjności firmy
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • Wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań dedykowanych do obecnej infrastruktury energetycznej
Wartość projektu                                              1 298 890,77 PLN Wkład Funduszy Europejskich                          871 212,36 PLN
Fundusze Europejskie

Prace badawcze

Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny

Prognosis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny” w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Celem działania jest wsparcie związane z rozwinięciem działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do wejścia na rynek z produktem, przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów.

Celem projektu jest wdrożenie na rynek krajowy i zagraniczny systemu Prognosis do zarządzania polityką energetyczną w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie projektu z UE: 799 952,00 zł

Wkład własny: 141 168,00 zł

Całkowita wartość projektu: 941 120,00 zł

Fundusze Europejskie