Skip to content Skip to footer

O systemie Prognosis

System prognosis

Funkcje naszego systemu

Kluczowe funkcje, takie jak ciągła efektywność, generowanie oszczędności oraz kompleksowa kontrola, są teraz dostępne w jednym miejscu. Prognosis oferuje zaawansowane narzędzia do monitorowania, analizy i optymalizacji zużycia energii, umożliwiając znaczące obniżenie kosztów operacyjnych.

Pozwól sobie na spokój dzięki innowacyjnemu systemowi optymalizacji energii, który czuwa nad Twoim oszczędnościami.

Monitorowanie 24h

System stale i w czasie rzeczywistym monitoruje przepływy energii na każdym punkcie poboru energii

Odczyt danych historycznych

Realizowany jest automatycznie i obejmuje okres do 2 lat wstecz

Kontrola zużycia energii

Stała i pełna kontrolabezpieczeństwa energetycznegoobiektu; bieżąca kalkulacjaoszczędności

Zarządzanie kosztami

System automatycznie przelicza wiele punktów poboru energii w tym samym czasie

Weryfikacja błędów w fakturowaniu za okresy przeszłe

Już przy pierwszym odczycie uzyskiwany jest pomiar wszystkich parametrów energetycznych

Weryfikacja błędów w konfiguracji licznika energii

Dobór taryfy, konfiguracja zegara i strefy czasowej, kalendarza aktywności obiektu

Automatyczny dobór optymalnych parametrów

System analizując okresy przeszłe automatycznie dobiera najlepsze parametry energetyczne

Strażnik mocy czynnej, energii biernej

System podpowiada, jakie działania należy podjąć, by maksymalnie zniwelować straty mocy

Generowanie faktur

Dostęp do modułu faktur i rozliczeń

Powiadomienia email oraz sms

System do zdefiniowanych odbiorców automatycznie wysyła okresowe raporty

Szczegółowe raporty

Automatyczne generowanie raportów z analizami za wskazane okresy

Wirtualny Energetyk

Funkcja stałego zarządzania polityką energetyczną we wszystkich punktach poboru energii