• BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE TWOJEJ FIRMY
  BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE TWOJEJ FIRMY

System Prognosis - skuteczny system wyszukiwania oszczędności


SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU LICZNIKÓW ENERGIIDzięki systemowi zdalnego odczytu, współpracującemu z większością układów
pomiarowych dopuszczonych przez Operatorów Systemów Dystrybucji Energii w Polsce,
możliwa jest bieżąca kontrola zużycia energii, bieżących kosztów, a także monitorowanie
parametrów energetycznych online. Wszystkie Punkty Poboru Energii widoczne są w jednym
miejscu, z dostępem przez przeglądarkę Internetową komputera lub telefonu.

AUTOMATYCZNY DOBÓR OPTYMALNYCH PARAMETRÓW UMÓW DYSTRYBUCYJNYCH


Jedną z  funkcji Systemu Prognosis  jest automatyczne dobieranie optymalnych
parametrów dystrybucyjnych, w trybie ciągłym, w każdym miesiącu. Ponadto, zmiana danego
parametru może zostać zasymulowana w Systemie Prognosis, a klient uzyska informację o
wielkości oszczędności. Dzięki tej funkcjonalności udało nam się wygenerować znaczne oszczędności dla naszych klientów.


PEŁNA KONTROLA FAKTUR ZA ENERGIĘSystem pozwala na kontrolę ustawień układów pomiarowych oraz
bieżących rozliczeń z Operatorami Systemu Dystrybucji dzięki czemu często jesteśmy w
stanie uzyskać korekty rozliczeń również za okresy przeszłe.


Modele współpracy

Umowa sukcesu - success fee

 • Weryfikacja ostatniej faktury za energię z każdego punktu poboru energii

 • Podłączenie urządzeń Prognosis Box do wszystkich PPE

 • Odczyt danych historycznych, weryfikacja poprawności konfiguracji liczników energii

 • Przedstawienie raportu z zaleceniami optymalizacyjnymi i kalkulacją oszczędności

 • Wprowadzenie zmian parametrów dystrybucyjnych

 • Rozliczenie wystawiane co miesiąc na podstawie raportu porównawczego

 • Monitoring 24h, funkcja Wirtualnego Energetyka, który czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym

Umowa abonamentowa - fixed fee

 • Podłączenie urządzeń Prognosis Box do wszystkich PPE

 • Odczyt danych historycznych, weryfikacja poprawności konfiguracji liczników energii

 • Monitoring 24h, funkcja Wirtualnego Energetyka, który czuwa nad bezpieczeństwem energetycznymFUNKCJE SYSTEMU PROGNOSIS


Monitorowanie 24h

System stale i w czasie rzeczywistym monitoruje  przepływy energii na każdym punkcie poboru energii


Odczyt danych historycznych

Realizowany jest automatycznie i obejmuje okres do 2 lat wstecz​​​​​​​

Weryfikacja błędów w fakturowaniu za okresy przeszłe

Już przy pierwszym odczycie uzyskiwany jest pomiar wszystkich parametrów energetycznych

Weryfikacja błędów w konfiguracji licznika energii

Dobór taryfy, konfiguracja zegara i strefy czasowej, kalendarza aktywności obiektu

Kontrola zużycia energii

Stała i pełna kontrola
bezpieczeństwa energetycznego
obiektu; bieżąca kalkulacja
oszczędności

Zarządzanie kosztami

System automatycznie przelicza wiele punktów poboru energii w tym samym czasie​​​​​​​

Generowanie faktur

Dostęp do modułu faktur i rozliczeń​​​​​​​

Powiadomienia email oraz sms

System do zdefiniowanych odbiorców automatycznie wysyła okresowe raporty

​​​​​​​

Strażnik mocy czynnej, energii biernej

System podpowiada, jakie działania należy podjąć, by maksymalnie zniwelować straty mocy

​​​​​​​

Automatyczny dobór optymalnych parametrów

System analizując okresy przeszłe automatycznie dobiera najlepsze parametry energetyczne

Szczegółowe raporty

Automatyczne generowanie raportów z analizami za wskazane okresy

​​​​​​​

Wirtualny Energetyk

Funkcja stałego zarządzania polityką energetyczną we wszystkich punktach poboru energii


Otrzymane nagrody


OPINIE KLIENTÓW

Prezydent Miasta Suwałk

"Łączna suma rocznych oszczędności wynosi 246 880,00 PLN.

Wobec powyższego rekomenduję firmę Prognosis Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach jako solidną, wiarygodną, jak i godną polecenia do wykonania prac związanych z efektywnym zarządzaniem energią elektryczną, optymalizacją kosztów dystrybucji energii elektrycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego."

Czesław Renkiewicz -  Prezydent Miasta Suwałk


Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

"Firma Prognosis sp. z o.o. okazała się profesjonalnym i wiarygodnym partnerem. Usługa przeprowadzona została na wysokim poziomie, co potwierdzają komentarze uzyskane od ekspertów."

Dariusz Bogdan - Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach