Bezprzewodowe urządzenie odczytowe wraz z systemem informatycznym realizujące zdalny odczyt pomiarów energii i dostarczające funkcjonalności Smart Meter, dla obecnej infrastruktury elektronicznych liczników energii elektrycznejCele projektu

·         Realizacja prac badawczych

·         Rozwój działalności B+R

·         Rozszerzenie oferty o nowy produkt oraz system informatyczny


Planowane efekty

·         Wzrost innowacyjności firmy

·         Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

·         Wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań dedykowanych do obecnej infrastruktury energetycznej
Wartość projektu                                              1 298 890,77 PLN


Wkład Funduszy Europejskich                          871 212,36 PLN


Prognosis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny” w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Celem działania jest wsparcie związane z rozwinięciem działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do wejścia na rynek z produktem, przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów.


Celem projektu jest wdrożenie na rynek krajowy i zagraniczny systemu Prognosis do zarządzania polityką energetyczną w przedsiębiorstwie.


Dofinansowanie projektu z UE: 799 952,00 zł


Wkład własny: 141 168,00 zł


Całkowita wartość projektu: 941 120,00 zł