Zarząd Spółki

Joanna Konopko - Prezes Zarządu

Paweł Konopko - Wiceprezes Zarządu